Leside // Støtside

Osdalen & Horntvedt er en kunstnerduo som kommer fra forskjellige bakgrunner som billedkunstner og kunsthåndverker. Samarbeidet har stor grad av tverrfaglighet hvor vi søker å finne interessante møtepunkter. Arbeidene kretser omkring landskap, geologi og kretsløp hvor vi benytter oss av forskjellige medier, formater og uttrykk.


Leside // Støtside blir det første utprøvingsprosjektet, fant sted høsten 2019 i Galleri Floods lokaler på Folehavna, ytterst i Sandefjordsfjorden. Prosjektet var en utforskning av landskap og materialer hvor vi tok utgangspunkt i geologien og strukturene i landskapet ytterst på Folehavna. Det er et område med tydelige spor etter hvordan landskapet har blitt bearbeidet av voldsomme krefter som lava, is, vann og stein. Man kan finne sprekker i fjellet hvor det har rast ned steiner eller skåret seg inn nye bergarter

Foto: Ove Sandersen

Foto: Ove Sandersen

Foto: Ove Sandersen

Foto: Ove Sandersen

Foto: Ove Sandersen

Foto: Ove Sandersen

Foto: Ove Sandersen

Foto: Ove Sandersen

PROSSESS

Tilbake til Arbeider